Här hittar du en mängd dramaövningar för olika åldrar, sammanhang, svårighetsnivåer och syften.

Jag måste tyvärr meddela att den här hemsidan har varit utsatt för ett dataintrång under några dagar i slutet av november 2021. För att reparera skadan var det nödvändigt att koppla bort datorn från internet helt och hållet, radera alla hårddiskar, installera operativsystemet på nytt och återskapa hemsidan från en gammal backup.

Lösenord lagras endast i krypterad form (som så kallade hash-värden) och det finns inget som tyder på att hackarna har lyckats komma åt dessa värden, men det kan inte uteslutas. Även om de mot förmodan skulle kommit åt hash-värdena, så är det inte säkert att de lägger ner mödan som krävs, eller har kunskapen som krävs, för en avkryptering. Däremot kanske de säljer listan med hash-värden på någon skum sajt åt någon annan.

Så om du vill vara på den helt säkra sidan, behöver du såklart byta lösenord, inte bara till kontot här på dramaövningar.se, utan även till alla andra konton och hemsidor där du använt samma lösenord.

Åtgärder har vidtagits för att försöka förhindra att detta ska upprepas.

Martin Wiss
den 24 november 2021