Statykedja

Alla står på ett led och får ett varsitt nummer mellan 1-18. Då ledaren säger ens
nummer går man ut på golvet och intar en position (som bildar statyn). Man ska ha kontakt med någon annan om någon är på golvet. Då statyn är klar så säger ledaren alla nummer igen, då byter man plats och bildar en ny staty.

Pröva att göra statyn levande så att alla börjar leva och röra på sig, på plats.

Du kan också låta varje person gå ut en och en för att se på statyn.

Exempel på användningsområden

Kan göras på teman eller som inledning till improvisation eller annat.

Lämna en kommentar