Tyst handling

Starta en scen med två eller tre skådespelare. Under en hel minut ska de inte säga någonting. De ska dock ändå på något vis få till en handling på scenen, med hjälp av miner, känslouttryck, kropsspråk. Tanken är inte att de ska agera som döva/stumma personer eller att de ska agera som i en stumfilm. Vi tänker oss en handling där personerna inte säger någonting men där det ändå framgår saker, s.a.s. mellan raderna. Vad kan man berätta utan det talade språket som hjälpmedel?

Lämna en kommentar