Bestämt antal går

Alla står utspridda i rummet. En person ska nu börja gå runt runt i rummet. När den personen stannar så ska en annan person börja gå, det får dock enbart vara en person som börjar gå, och det måste vara just en person som börjar gå omedelbart när den gående personen personen stannar. Det måste… Fortsätt läsa Bestämt antal går

Jag säger

Reglerna är enkla men svåra att följa. Någon ska ge de övriga deltagarna instruktioner, deltagarna ska dock enbart utföra instruktionerna de gånger som uppmaningen börjar med ”jag säger…” T.ex. ”jag säger att ni ska sätta er ned”. Deltagarna ska då sätta sig ned. Om uppmaningen istället är enbart ”sätt er ned”, och någon sätter sig… Fortsätt läsa Jag säger

Skratta inte

En scen med ett mycket allvarligt ämne spelas. Om en spelare skrattar eller fnissar, blir hon utbytt av en annan spelare. Exempel * Död * Sjukdom * Missbruk Alternativ Den som får någon i publiken att fnissa eller skratta får varje gång stoppa in någonting i munnen, t.ex. en hallonlakritsskalle.

Skrik och dö

Gruppen sitter i en ring, fötterna pekar inåt ringen. Förslagsvis direkt på golvet, stolar kan också fungera. Alla räknar tillsammans till 3, högt. På siffran 3 tittar alla upp med fokus på en specifik person i gruppen man väljer själv. Visar det sig att samma person tittar på dig så skriker man rakt ut och… Fortsätt läsa Skrik och dö

Bibberibibberi bo

Alla står i en ring runt en person. Denne vänder sig mot någon, pekar på denne och säger ”bibberi bibberi bo”. Om inte personen i ringen hinner säga ”bo” före personen i mitten säger sitt ”bo”, så måste de bytas av. Komplement Nu kan personen i mitten även välja att säga enbart ”bo” vänd mot… Fortsätt läsa Bibberibibberi bo

Hoppet

Ställ upp gruppen tex 4 rader med 4 var i en fyrkants formation. Alla har blicken åt samma håll, ledaren står placerad framför gruppen. Se till att placeringen på deltagarnaslängder gör att alla ser ledaren. Alla börjar hoppa fyra små hopp i takt. Öva några gånger försök att få hoppen mjuka och följsamma. Nästa gång… Fortsätt läsa Hoppet

Räkna gemensamt

Spelarna står i en tät cirkel med slutna ögon eller tittar alla på marken. Nu räknas det till 20. Spontan kan vilken spelare som helst säga nästa nummer. Det är möjligt att siffrorna kommer i tät följd och det kan också vara en längre paus emellan. Om två eller fler spelare pratar samtidigt, måste det… Fortsätt läsa Räkna gemensamt

En penna ett papper

Den här övningen är svår att förklara med enbart ord men här görs ett försök. Man sitter i ring och en person har en penna och ett papper. Personen skickar pennan åt sin vänstra person och säger ”Varsegod”. Mottagaren frågar: ”Vad är det?” och får svaret ”En penna”. ”Tack!”. Mottagaren skickar nu pennan vidare till… Fortsätt läsa En penna ett papper

Stop and Go

Deltagarna går runt i rummet. De går på instruktionen "gå" och stannar vid instruktionen "stopp". Ytterligare två instruktioner, "hopp" och "klapp", läggs till. Nu ändras instruktionerna så att gå = stop / stop = gå / klapp = hoppa / hoppa = klappa. Ju självsäkrare deltagarna är desto fler begrepp kan läggas till.

Djungeltelegrafen

Deltagarna ställer sig i en ring. Alla får varsin karaktär med rangordning (t.ex. 1. Jane, 2. Tarzan, 3. Gorillan, 4. Ödlan, 5. Amöban). Karaktärerna ska stå i rangordning i ringen. Hitta på fler djungeldjur om ni är fler än fem stycken. Varje karaktär får också varsitt läte och varsin rörelse. En i taget utför sin… Fortsätt läsa Djungeltelegrafen

Sked med vatten

Be deltagarna låtsas att de har en sked med vatten i handen, och balansera den medan de går genom rummet. Är det svårt kan gruppen få testa med en riktig sked först, för att känna på känslan man eftersträvar.

Blind associationsring

Deltagarna står i ring. Alla turas om att säga ett ord som associerar till det ord som den föregående personen bredvid nyss sa. När ledaren säger till, så ska alla sluta sina ögon men fortsätta associationerna. Fortsätt så till nästa fas inleds, nu ska alla personer frigöra sig från ringen och gå omkring i rummet… Fortsätt läsa Blind associationsring

Alfabetscirkel

Alla står i en cirkel. En person säger första bokstaven i alfabetet till någon annan i cirkeln, vem som helst, denne fortsätter i sin tur med att säga nästa bokstav i alfabetet till någon annan i cirkeln o.s.v. Fortsätt ända till bokstaven Ö. Prova att hinna gå igenom alfabetet så fort som möjligt. Ta gärna… Fortsätt läsa Alfabetscirkel

Rörelseleken

Alla står i en cirkel. En person gör en rörelse med hela eller del av kroppen. Om man vill kan man även köra med att man gör ett ljud till rörelsen. Nästa person ska försöka göra exakt samma rörelse, och även samma ljud, om man kör med ljud. Oavsiktligt kommer det dock hända att man… Fortsätt läsa Rörelseleken

Tvättmaskinen

Forma fyra rader med fyra i varje. Håll varandra i händerna i raderna. Detta blir en tvättmaskin. Tre personer är utanför raderna. En är smutstvätt. En är tvättmedel. En är den som skall tvätta. Tvättmedlet jagar smutstvätten mellan raderna. Den som skall tvätta står på sidan om och ropar: Byt program! Vid detta kommande vänder… Fortsätt läsa Tvättmaskinen

Bollen

Gruppen står i en cirkel och kastar en imaginär boll mellan sig. När de har fått upp tempot så ropar man hur bollen förändras: Tyngre, lättare, snabbare, mindre, större, högre, o.s.v. Man ska då kasta bollen som om den hade dessa egenskaper.

Lyssna till omgivningen

Alla sitter tysta och lyssnar till omgivningen i ungefär fem minuter. Efteråt så jämför en vad som hördes, fläkten, personer utanför, avlägsna bilar, vinden, regnet, o.s.v.

Simultanklapp

Alla står i cirkel. En tar ögonkontakt med en annan och förbereder sig för att klappa med händerna. Båda måste klappa händerna samtidigt. Den andra tar sedan ögonkontakt med tredje. De klappar handen samtidigt. Och så vidare… Man ska försöka att hålla en jämn takt men sedan kan man prova att öka takten. Alternativ Alla… Fortsätt läsa Simultanklapp

Fyrar och båtar

Halva gruppen står utspridda över golvet. De är fyrarna. Andra halvan står på rummets ena kortsida och blundar. De är båtarna. Den gruppen som blundar skall nu ta sig över till andra kortsidan hela tiden med slutna ögon. De som står utplacerade som fyrar kan hjälpa båtarna på deras väg genom att ljuda genom pip-pip-pip… Fortsätt läsa Fyrar och båtar

Handslaget

Alla går runt i rummet och tar varandra i hand. Första gången man hälsar säger man sitt eget namn, och byter namn med den man hälsar på. Det gör att alla namn vandrar runt i gruppen mellan de olika deltagarna. När man fått sitt eget namn igen så får man gå åt sidan. När alla… Fortsätt läsa Handslaget

Kasta boll

Stå i cirkel och alla räcker upp sin hand. Börja med en fantasiboll. Säg grön boll samtidigt som du låtsas kasta den till någon i cirkeln. Hon säger grön boll och låtsas ta emot bollen, säger grön boll och låtsas kasta till någon som fortfarande räcker upp sin hand. Låt bollen kastas runt i cirkeln… Fortsätt läsa Kasta boll

Störa

Två spelar, två stör. Det börjar en vanlig scen. När allt ganska väl är etablerad, kommer en eller två bråkmakare på scenen och försöker hela tiden att få de andra två spelarna med olämpliga erbjudanden ur spelflödet. De går som olika personer, djur eller föremål på scenen. Exempel Scen i bageri med mästare och lärling… Fortsätt läsa Störa

Surrportaler

I den här övningen står spelarna emot varandra som ett par. Paren är fördelade över rummet och deras upplyfta armar bildar en port. Varje par surrar nu kontinuerligt i någon tonhöjd. En annan spelare A surrar inte. Han är någonstans i rummet och blundar. Hans uppgift är nu att lyssna på sorlet och orientera sig… Fortsätt läsa Surrportaler

Stora och små fiskar

Man står i cirkel och "skickar fisken runt". När du "har fisken" så säger du antingen "stor fisk" och håller händerna nära varandra. Fisken skickas då till nästa person i ringen. Om du istället säger "liten fisk" så ska du hålla händerna långt ifrån varandra, kanske en halvmeter. Om du säger "liten fisk" så ändras… Fortsätt läsa Stora och små fiskar

Härma

I par. En person hittar på en berättelse. Eller berättar om något ämne. T.ex. högtalare. Den andre personen ska försöka säga exakt det som den andra säger och samtidigt. Härma exakt på tidpunkten. Måste därmed kunna förutse vad den andra kommer att säga.