Mänsklig kedja

Ur gruppen väljs 1-2 personer ut som blir "poliser".
Resten av gruppen skall bilda en mänskligkedja, en klunga på ett så stabilt sätt att de inte kan bli förflyttade eller delade.
Hur man håller ihop är upp till gruppen, armkrok, i händerna el. liknade. Allt som fungerar för att hålla ihop gruppen/kedjan.
Polisernas uppgift blir att försöka dela kedjan, trassla ut alla och leda dem åt sidan. Alla som blir bortdragna ur kedjan blir poliser efterhand.

Exempel på användningsområden

Gruppstärkande.
Kroppsmedvetande.

Avslutas gärna med en avslappning då övningen är kraftfull.

Också kallad: Polis och demonstrant

Lämna en kommentar