Brottet

Skapa lappar med platser, brott och vapen.

Dra en lapp från varje kategori.

Skapa en scen som medför att det brottet begås på den platsen med det vapnet.

Alternativ… tag enbart en lapp med ett brott. Påbörja scenen. Dra sedan lappar med plats och vapen.

Alternativ… en person kan vara detektiv och komma in efter brottet.

Alternativ… förberedelse / utan förberedelse.

Lämna en kommentar