Plats yrke mordvapen

Stafettcharad, typ visklek, två lag.

Lag 1 går ut, utom en person. Lag 2 bestämmer yrke, plats och mordvapen; ex astronaut i svampskogen som mördas med en bärplockare.

Ettan i laget gestaltar de olika delarna, när tvåan tror sig veta platsen räcker han upp handen, samma när han tror sig veta yrket. När han tror sig veta mordvapnet mördar han ettan med detta. Det fortgår tills man kommit igenom hela laget.

Alternativ

Den som visar kan försöka att göra så att den som gissar har yrket.

Prova att inte göra exakt samma gester som den föregående skådespelaren. Förklara samma saker fast med andra rörelser.

Döda på "ett kreativt sätt" istället för att enbart slå ihjäl personen med saken.

==Alternativ==
Tala gibberish när man visar.

==Alternativ för publik==

Publiken bestämmer plats, yrke och mordvapen. Den förste skådespelaren ska mima en scen där platsen, yrket och mordvapnet framgår för skådespelare nr 2. Denna räcker upp handen varje gång han förstår och mördar skådespelare nr 1 när det är klart vad mordvapnet är.

Som alternativ kan man säga att man bara har 10 sekunder på sig för varje grej som ska förklaras, sedan får den som gissar fortsätta utifrån vad denne tror att det var som mimades.

Lämna en kommentar