Äktenskapskriget

Deltagarna står på två led vända mitt emot varandra, ungefär som vid en dragkamp (fast utan rep såklart).

Vi ska spela upp en scen där de främsta deltagarna i varje led turas om att spela en person. Vi har alltså två personer i scenen, en person för varje led. Det är den person som står längst fram, mittemot det andra ledet som agerar för tillfället.

Dessa två personer utgörs av ett gift par. Vi tänker oss ett dåligt uttjatat äktenskap som inte riktigt fungerar så bra. Den ena personen i paret skulle bjuda den andre på finare kvällsmat och har förberett mat under flera timmar som står uppdukad, denna mat har dock kallnat för länge sedan nu. Den andra personen glömde bort middagen och gick istället ut med kompisarna till först after-work och därefter nattklubb. Den andre personen har nu kommit hem mitt i natten, och luktar sprit… och försöker nu hitta på en bortförklaring.

Övningen går ut på att den främsta personen i ledet som spelar den hemkommande personen ska försöka finna ut en övertygande bortförklaring, dvs. en lögn som rättfärdigar skeendet. Det går att vara ganska vidlyftig i sina försök att hitta på bortförklaringar (bortrövad av maffian, explosion i tunnelbanan osv.).

Den andre personen ska i sin tur försöka hitta på argument som genomskådar bortförklaringarna, även här går det att hitta på lögner.

När argumenten tryter, och den främsta personen inte kommer på mer argument, så ska personen som står alldeles bakom den främste personen i ledet ta över och fortsätta argumentationen. Det gäller att ta över så fort att personen som står längst fram och agerar inte behöver staka sig.

Alternativ

Pröva andra typer av relationer än äktenskapet. Det går också att prova andra könsnormer än man och kvinna. Reflektera hur köns- och relationsnormer påverkar handlingen och innehållet. Prova att göra övningen trovärdig. Prova att göra övningen galet, fantasifullt, kreativt och långsökt.

Tänk på

Glömt inte bort att även bejaka varandras argumentation och berättelser trots att ni argumenterar emot varandra.

Hur påverkar karaktärernas status handlingen och argumentationen?

Lämna en kommentar