Mördarleken med jury och plats

Börja med att bestämma en plats, t.ex. en finlandsfärja. Bestäm sedan de vanligaste rollerna som skall finnas på färgan och låt deltagarna välja lite vad de vill vara. Det kan behövas t.ex. en kapten, en städare, en receptionist, en bartender och turister.

Efter det skall deltagarna stå/sitta i en ring och blunda. Du skall gå runt ringen och knacka en person på ryggen. En knackning betyder att den deltagaren är mördaren.
Sedan skall alla vakna upp och börja gå runt i rummet och ta ögonkontakt med alla de går förbi. Mördaren kan döda någon genom att blinka tydligt medan de har ögonkontakt. Om man blir blinkad till räknar man tyst till tio och ger sedan ifrån sig ett dödskri och faller livlös ner till marken.

När någon dör pausar ledaren leken och frågar om någon vill anklaga någon. För att anklaga någon behöver man räcka upp handen och det måste vara minst två som räcker upp handen för att de skall få peka på någon. Om tillräckligt många vill anklaga så räknar ledaren till 3 och på 3 så pekar alla som vill anklaga på den de tror är mördaren. Den med flest röster blir tillfrågad om denna är mördaren. Om man är det måste man erkänna. Om man inte är det så måste de som anklagade begå självmord.

Övningen kan också göras med att man t.ex. skakar hand istället för att ta ögonkontakt och skall trycka till lite lätt om man är mördaren.

Exempel på användningsområden

Detta är en vidareutveckling på den vanliga mördarleken. Den här leken gör alla till detektiver och det krävs också något slags samspel och uppmärksamhet för att hitta mördaren. Eftersom alla är i roll så är det dessutom en improvisationsövning utöver att det är en lek. Kan vara bra att använda med grupper som annars inte är så förtjusta i att gestalta. Eller som inledning till att börja gestalta.

Också kallad: Finlandskryssning

Varianter och liknande övningar: Mördarleken, Mördarleken med jury

Lämna en kommentar