Rytmisk berättelse

Gruppen etablerar en rytm i lagom takt.

En person berättar en berättelse. Personen säger ett ord vid varje taktslag. D.v.s. orden kommer i jämn takt.

Alternativ

Gruppen står i cirkel och turas om att i turordning säga orden i jämn takt.

Alternativ

I par, den andra upprepar vad du säger, ett taktslag efter, hela tiden.

Lämna en kommentar