Jag är ett träd

Gruppen ställer sig runt en öppen yta. Det första personer går in på ytan, sträcker upp sina armar, och säger ”jag är ett träd” samtidigt som denne låtsas vara ett träd.

Nästa person ska sedermera komplettera den bild som byggs fram genom att gå in, säga sig vara något annat, och samtidigt låtsas vara just detta. Till exempel kan personen gå in och säga sig vara ”jag är en skogsarbetare som hugger ner trädet”.

Den tredje personen har nu att förhålla sig till alla de som tidigare gått in och sagt sig vara någonting men gärna framförallt till den siste personen som gick in.

När den sista personen har gått in och sagt sig vara någonting så kan detta bilda den första förutsättningen för ett nytt sammanhang som skapas. T.ex. om den siste personen säger att ”jag är skogsarbetarens yxa”. Då kan gruppen bilda en ny serie genom att samma person påbörjar den nya serien genom att säga ”jag är en yxa”. Den andre personen kan då bygga på genom att att gå in på ytan och säga sig vara någonting som anknyter till yxan.

Lämna en kommentar