Var är vi

En person väljer ett rum/plats att gestalta. Resterande deltagare är publik.

Person 1 gestaltar platsen genom improvisation. När en person i publiken tror sig veta vilken plats det är går den upp på scenen och börjar agera tillsammans med personen där. Deltagarna i publiken fortsätter fylla på när de har en gissning. Den sista personen som kommer upp på scenen får säga sin gissning högt, efter att ha agerat i scenen en stund. Liknande viskleken är det kul att se om den första personens intention håller i sig hela vägen.

Lämna en kommentar