Mördarleken

Deltagarna skall stå/sitta i en ring och blunda. Du skall gå runt ringen och knacka två personer på ryggen. En knackning betyder att den deltagaren är mördaren och två knackningar innebär att denna är detektiv (som inte kan bli dödad).
Sedan skall alla vakna upp och börja gå runt i rummet och ta ögonkontakt med alla de går förbi. Mördaren kan döda någon genom att blinka tydligt medan de har ögonkontakt. Om man blir blinkad till räknar man tyst till tio och ger sedan ifrån sig ett dödskri och faller livlös ner till marken.

Misstänker detektiven någon får denna peka ut någon. Detektiven har tre försök på sig att gissa rätt.

Övningen kan också göras sittande i ring. Då är detektiven i mitten och mördaren får försöka mörda när detektiven inte kollar.

Övningen kan också göras med att man t.ex. skakar hand istället för att ta ögonkontakt och skall trycka till lite lätt om man är mördaren.

Exempel på användningsområden

Detta är en spännande lek för många men också en träning i att på något sätt lyckas kommunicera att man är mördaren och att någon man möter skall dö, samtidigt som man inte får vara för övertydlig för då märker detektiven det hela. Man får också tränas i att se och koncentrera sig på varandra då det är väldigt viktigt för att leken skall fungera. Därför är leken bra i yngre grupper som fortfarande behöver träna på att kommunicera subtilt och fokusera på varandra.

Lämna en kommentar