Jag säger

Reglerna är enkla men svåra att följa.

Någon ska ge de övriga deltagarna instruktioner, deltagarna ska dock enbart utföra instruktionerna de gånger som uppmaningen börjar med ”jag säger…”

T.ex. ”jag säger att ni ska sätta er ned”. Deltagarna ska då sätta sig ned.

Om uppmaningen istället är enbart ”sätt er ned”, och någon sätter sig ned då, så är den personen ute ur leken.

Leken börjar när den som kommer med uppmaningarna säger ”jag säger att leken börjar” och leken slutar när den som kommer med uppmaningarna säger ”jag säger att leken slutar”.

Lämna en kommentar