Ritual

Be publiken nämna en vardagsaktivitet, t.ex. att diska. Gör aktiviteten som om den vore en ritual. T.ex. som om det hade rört sig om kröningen av en konung, mystisk voodoo, nobelfesten, ett bröllop, ett rituellt offer, ett FN-toppmöte, o.s.v.

Lämna en kommentar