Min lerplats

Ordna bord och sittplatser till gruppen. Ge dem sedan tillgång till mycket lera och instruera dem att var och en skapa en kopia av en plats som betyder mycket för dem. Ge dem mycket tid till detta.
När alla är klara samlas ni och var och en får visa sin plats och berätta varför den är viktig.

Exempel på användningsområden

En rofylld lära känna övning där deltagarna får sitta lite för sig själva och skapa med lera. Det kan hjälpa många att minnas och ha underlag för att dela med sig av något när det finns fysiskt. Det är också lättare för andra att lyssna och ta in om det finns något att kolla på samtidigt. Övningen kräver rätt mycket tid och det går troligen bra att ha skapandet och berättandet vid olika tillfällen.

Lämna en kommentar