Skulptörer i ring

Hälften av gruppen ställer sig i en ring, vända utåt. Dessa är skulpturer.

Andra hälften är skulptörer, de tar varsin (ofärdig) skulptur och gör något med den, modifierar den.

Skulptörerna roterar sedan så att de tar den skulptur som står till vänster och fortsätter med det som den förre skulptören påbörjat. Skulpturerna står kvar.

Rotera igen ytterligare ett steg. Bygg på.

Rotera och skulptera tills man kommit tillbaka igen till sin ursprungliga skulptur. Gör sista justeringen och, ta da! Skulpturen är färdig.

Lämna en kommentar