Adjektivscener

Publiken ger förslag på adjektiv. Adjektiv är ord som anger egenskaper eller tillstånd, såsom t.ex. varm, stark, ledsen, förlorad o.s.v.

I den kommande scenen ska alla skådespelare försöka inneha denna egenskap eller detta tillstånd, så mycket som det bara går.

Alternativ

Varje skådespelare tilldelas sitt eget personliga adjektiv. Man kan låta varje skådespelare ha sitt adjektiv under hela scenen, men man kan också tilldela nya adjektiv till skådespelare under föreställningens gång.

Lämna en kommentar