Multimonolog

Alla står i cirkel. En person ställer sig i mitten och påbörjar en berättelse. När som helst kan någon annan glida in och ta över berättelsen. Den måste fortsätta logiskt.

Lämna en kommentar