Olika platser olika känslor

Dela upp scenen i fyra rutor.

Tilldela en känsla till varje ruta.

Under scenen / föreställningen ska karaktären ha den känsla som gäller för rutan så länge som han befinner sig i rutan.

Det är bra om skådespelarna rör på sig så att karaktärens känsla byts vid olika tillfällen.

Tänk på att handlingen behöver förhålla sig till de känslor som karaktärerna har eller får.

Lämna en kommentar