Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna får alltså veta om vad det är som man ska bli förmådd att göra.

Improvisatörerna har lyckats med övningen när båda har gjort det som var och en försökte förmå den andre att göra. Det är dock förbjudet att säga till den andra vad det är som denne ska göra.

Exempel

Förutsättningar: Bibliotek, en bibliotekarie och en besökare.
Uppgift åt bibliotekarien: Du ska förmå besökaren ska krama om dig. Du har lyckats när besökaren har kramat dig.
Uppgift åt besökaren: Du ska förmå bibliotekarien att säga upp sig från sitt jobb. Du har lyckats när bibliotekarien har sagt att hon ska säga upp sig från sitt jobb.

Ledaren eller publiken hittar på nya uppdrag åt nya improvisatörer.

Goda råd

Försök att skapa sådana förutsättningar under improvisationen att det faller sig som en naturlig sak för den andre improvisatören att utföra det den ska utföra, under de rådande omständigheterna.

Var inte rädd för att prova med att utföra ”fel saker” om du bara tror att du vet vad det är som den andra vill förmå dig att göra. Det är skönare att lyssna till en sträng som brast, än att aldrig spänna en båge.

Lämna en kommentar