Bestämt antal ord

Man spelar en scen med totalt två till fyra skådespelare.

Man ska i förväg specificera hur många ord som respektive skådespelare måste säga varje gång denne säger någonting.

T.ex. 1, 2, 3 eller 4-ordsrepliker.

Lämna en kommentar