Bollkedja med namn

För den här övningen behöver du ett antal föremål som du lätt kan kasta och fånga.

I början står alla i en ring, ledaren tar ögonkontakt med en person, kastar ett föremål till denna och säger personens namn. Den personen gör samma sak med någon annan och en kedja bildas. Du skall komma ihåg vem du får föremålet av och vem du kastar till.
Fler föremål kan då slängas in i kedjan.

Sedan kan man också bryta upp ringen och låta deltagarna gå runt i rummet samtidigt som föremålen kastas.  Deltagarna ska då fortfarande kasta föremålet till varandra i samma ordning som när man stod i ringen.

En version du också kan göra ifall du har en grupp som inte alls kan varandras namn är att istället för att säga namnet på den du kastar till. Så säger personen som tar emot ett föremål sitt namn.

Lämna en kommentar