Känslomässigt möte

Vi tänker oss ett möte med fyra personer som ska diskutera en viss fråga. Nr 1 och 3 är för. Nr 2 och 4 är emot. Varje person talar i några minuter i frågan, från person nr 1 till person nr 4.

Gör sedan samma sak en gång till men tilldela denna gång varje person (nr 1 till 4) en känsla med vilken de ska framföra sina argument.

Diskutera: Hur påverkar/förändrar känslorna scenen?

Lämna en kommentar