Teaterkull

En jagar alla andra springer över golvet.
Blir du fångad så fryser du där du står och kan endast bli räddad genom att en kompis kommer fram och säger namnet på en teaterföreställning.

Ett ytterligare moment och extra tvist är att efter ett tag stoppa upp leken och byta uppgift. Nu skall den som befriar säga ett namn på en barnteater och tillsammans med den kullade skall man improvisera en bit ur pjäsen innan de båda kan springa vidare.

Exempel på användningsområden

Intro på teaterövningar.
Uppvärmning inför teaterlek el. liknande

Varianter och liknande övningar: TV-kull

Lämna en kommentar