Dockorna

Två dockor, två dockskötare. Varje skötare har varsin docka.

Dockorna får prata, men inte röra sig. Eventuellt finns även en utomstående, exempelvis en programledare. Dockskötarna ska få dockorna att röra på sig genom att konkret flytta, vrida och leda dockorna och deras kroppar/kroppsdelar.

Dockskötarna kan tänka på hur dockorna är vända i förhållande till varandra och/eller publiken.

Dockskötarna bör regelbundet röra på dockorna.

Dockorna måste inte falla om dockskötarna gör så att det vore fysiskt rimligt att inte falla. Dockorna kan falla om de vill.

Lämna en kommentar