Men jag avviker

Publiken får lappar och fyller i meningen ”Det påminner mig om då jag … ”. Skådespelarna gör en normal scen, och tar under tiden upp en lapp och säger ungefär så här ”- Jag kommer ihåg, det är ungefär som  när jag… [läser det som står skrivet på lappen]”.

De andra på scenen går då åt sidan, samtidigt som några andra skådespelare kommer upp och spelar det som stod skrivet på lappen – en avvikelse. Avvikelsen avbryts genom att skådespelaren som läste lappen säger t.ex. ”nu kom jag ifrån ämnet”. Sedan fortsätter man scenen och bygger vidare, gärna utifrån det som skedde i avvikelsen.

Lämna en kommentar