Tvättmaskinen

Forma fyra rader med fyra i varje.
Håll varandra i händerna i raderna.
Detta blir en tvättmaskin.

Tre personer är utanför raderna.
En är smutstvätt.
En är tvättmedel.
En är den som skall tvätta.

Tvättmedlet jagar smutstvätten mellan raderna. Den som skall tvätta står på sidan om och ropar: Byt program!
Vid detta kommande vänder sig alla i tvättmaskinen (raderna) ett halvt varv och fattar tag i nya händer med dem intill.
Smutstvätten och tvättmedlet springer vidare men kan inte passera där händer hålls som skydd.

Exempel på användningsområden

Uppvärmning.
Inför temadagar då man kan byta namn på raderna och utroparen.

Varianter och liknande övningar: Knullmaskinen

Lämna en kommentar