Ett två tre rött ljus

En person (räknaren) står i ena änden av rummet med ryggen vänd mot resten av gruppen som befinner sig i andra änden av rummet.

Räknaren säger i valfri takt ”1 2 3 RÖTT LJUS” och får sedan vända sig om.

Under tiden som räknaren räknar ska de övriga personerna i gruppen försöka att ta sig fram mot räknaren för att klappa denne på axeln.

När räknaren vänder sig om måste alla i gruppen stå helt stilla på sin plats. Minsta lilla rörelse bestraffas med att räknaren ropar den personens namn som då får då börja om från början.

Efter att räknaren har vänt sig om och tittat mot resten av gruppen för att se om någon rör på sig, ska räknaren början om att räkna ”1 2 3 RÖTT LJUS” igen.

När någon hinner fram och klappar räknaren på axeln så blir den person som kommit fram den nya räknaren.

Lämna en kommentar