Molnet

Ställ ett antal stolar i en tät klump någonstans på golvet. Antal stolar är beroende på antal deltagare. Starta sedan musik och instruera deltagarna att röra sig runt stolarna till musiken. När musiken stannar skall alla i gruppen upp på stolarna. De skall samarbeta, så det gäller inte att själv komma upp utan att alla skall vara med.

Övningen upprepas och varje gång tar du bort en eller flera stolar. Utmana gruppen att klara sig på så få stolar som möjligt.

Exempel på användningsområden

Detta är en samarbetsövning som fungerar i de flesta grupper. Speciellt användbar i grupper som annars kanske inte samarbetar och värnar om varandra så mycket. Här tvingas deltagarna för att själv lyckas att se till att andra lyckas. På ett lustfyllt sätt dessutom. Men den här övningen är nog en övning som är kul för de flesta grupper att få pröva på och ha i bakhuvudet, att vi klarade oss på bara X antal stolar!

Lämna en kommentar