Karaktärsgåvor

Två och två. Den ena personen säger en replik till den andra personen. Av repliken ska det framgå vilken relation de två personerna har till varandra. Den andre säger sedan någonting tillbaka så att något karaktärsdrag hos den första personen tydliggörs. T.ex: Person 1: Jag har kommit för att bikta mig. (av repliken kan man… Fortsätt läsa Karaktärsgåvor

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Binda ihop meningar

Två och två. Den ena personen ska säga tre slumpmässiga normala meningar som inte associerar till varandra på något sätt. Den andre personen ska försöka hitta på en berättelse som innehåller alla tre meningar. Det gäller för den andre personen att klara av detta så fort som möjligt, och med en så logiskt och kort… Fortsätt läsa Binda ihop meningar

Omväxlande gibberish

Man står två och två. Den ena personen improviserar en berättelse. När den andre personen (partnern) säger ”byt” så ska man byta från vanligt tal till Gibberish. Nästa gång partnern säger ”byt”, så byter man tillbaka till vanligt tal igen. Man fortsätter inte berättelsen där man var precis innan man bytte till Gibberish. Man får… Fortsätt läsa Omväxlande gibberish

Vem är du

Två och två. En person låtsas gå in genom en låtsasdörr (en mimad dörr), det spelar ingen roll vilken karaktär denne är första gången. Den andre personen väntar på att karaktären kommer igenom låtsasdörren och frågar sedan ”vem är du?” Personen svarar genom att beskriva sig själv som en annan karaktär än den som föreställdes.… Fortsätt läsa Vem är du

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna… Fortsätt läsa Förmå den andre

Dörren

En skådespelare mimar att han öppnar en slags dörr, port eller liknande. Så fort som spelare 2 vet var spelare 1 är, så kliver hen in genom den mimade dörren, och säger någonting som beror på var de är. Spelare 1 svarar. Därefter måste alla veta var de är, vilka de är, och vilken relation… Fortsätt läsa Dörren

Aktiv och passiv

I den här övningen ska två personer spela en kort föreställning på ungefär 5 minuter. Den ena personen ska vara ”aktiv” på så sätt att denne etablerar förutsättningarna för scenen: Dvs. vem, var, varför osv. Den andra medspelaren ska avhålla sig från att etablera någonting nytt i förutsättningarna och ska i egentligen bara bejaka sin aktive… Fortsätt läsa Aktiv och passiv

Hinderkull

Kullen görs i par och i ”tecknad serie”-anda (tänk ”Tom och Jerry” eller ”Snurre Sprätt”). En är tagare och en är jagad. Det gäller för den som är jagad att hindra tagaren från att fånga en med hjälp av mimade hinder. Till exempel kanske den jagade helt plötsligt hugger ner ett stort träd framför tagaren… Fortsätt läsa Hinderkull

Bekräfta förnekandet

Två personer talar med varandra. Varje gång den ena personen hävdar någonting så ska den andra personen förneka detta. Efter det att den andra personen förnekat, så ska den förste personen bekräfta förnekandet, samtidigt som det som först hävdades, fortfarande står kvar som möjligt. T.ex: 1) Jag ska gifta mig! 2) Nej, det ska du… Fortsätt läsa Bekräfta förnekandet

Beskriva miljön

Två personer improviserar en scen där varje replik bidrar till att redogöra för publiken hur omgivningarna och den närmaste miljön är. Vi tänker oss en scen som är ca 8 till 16 repliker lång. Fyll gärna på med objekt, möblemang o.s.v. genom att använda mim.

Finn fem fel

Deltagarna står på två rader som tittar på varandra. Hälften av gruppen i varje rad. Varje person ska ha en motpart i den motsatta raden att titta på. Den ena personen (den som ska finna fem fel) tittar noga på den andra personen som står stilla. Därefter ska den som ska finna de fem felen… Fortsätt läsa Finn fem fel

Bygga karaktär

Två (eller en) deltagare ska fråga en tredje person frågor om dess karaktärsfigur som den bara kan svara ja eller nej på. På det sättet byggs det upp en personlighet, en karaktär. Exempel Är du manlig? – Ja. Har du barn? – Nej. Kissade du i sängen även under puberteten? – Ja. Därefter kan man… Fortsätt läsa Bygga karaktär