Förklara på en minut

Fyra personer ställer sig på rad. Den första personen får en mening eller en kort berättelse som ska förmedlas till de andra.

De övriga tre håller för öronen och vänder sig bort så att de varken ser eller hör vad som pågår. Varje spelar får en minut på sig att förklara meningen eller berättelsen till nästa.

När en minut säger kan man slå i en klocka eller liknande.

Man får bara använda kroppsspråk och gibberish. Vid slutet får var och en förklara vad man förstått. Man går då i bakvänd ordning.

Lämna en kommentar