Parpresentationer

Gruppen delas in i par. I paren intervjuar man varandra. Tre frågor: 1) Vad heter du? 2) Vilken är din favoritglass? 3) Vad skulle du gjort om du inte var här? Gruppen samlas sedan. Och var och en berättar om den andra personen.

Alternativ

Dela upp två och två. Intervjua varandra om:

Vilket yrke skulle du vilja ha som du inte har?

Vilken IKEA-möbel du är?

Vilken död person skulle du vilja träffa?

Berätta om den andre för hela gruppen. Börja med att säga namnet.

Lämna en kommentar