Hattar som karaktärer

Alla skådespelare har en hatt på sig. Varje hatt är unik och representerar en specifik karaktär i berättelsen. Bryt vid lämpligt tillfälle och låt skådespelarna byta hattar med varandra. Fortsätt sedan berättelse, varje skådespelare ska nu byta karaktär till den karaktär som spelades av den som hade hatten senast.

Lämna en kommentar