Linjen

Gruppen ska ordna sig på led i en viss ordning. De får inte prata med varandra. Börja med enkla saker. T.ex. den som är längs i ena änden och den som är kortast i andra änden. Efter några enkla konkreta ordningar kan du gå över till mer abstrakta ordningar som inte är lika självklara utan kan behöva redas ut om man inte känner varandra. T.ex. vem som är född längst bort. Vem som har rest mest. Vem som har mest erfarenhet av teater. Vem som gillar spaghetti mest. Vem som drömmer mest om nätterna, o.s.v. Alternativ kan man dela in grupperna i två lag som får tävla om vem som först ställer sig i rätt ordning.

Alternativ

Man kan prova att göra den här övningen samtidigt som alla blundar. Då får övningen även en karaktär av gruppövning, samarbetsövning, men än karaktär av att lära sig komma överrens.

Alternativ

Gruppen får i uppgift att ordna sig i ett led efter olika kategorier, t.ex. ögonfärg, längd, ålder etc. Utmaningen ligger i att deltagarna inte får prata med varandra under tiden. Låt deltagarna själva styra och ta gärna tid hur lång tid övningen tar. Kontrollera sedan att de ställt sig i rätt ordning.

För att öka svårighetsnivån kan man låta deltagarna få ordna sig i längdordning medan de blundar. Fortfarande får man inte prata.

Tips

Låt deltagarna efteråt reflektera över vilken roll de tar i arbetet: Tar DU kommandot och ställer in folk i ledet, eller är DU mer passiv? Inget är mer rätt eller fel och behöver inte diskuteras, låt bara deltagarna ta notis om sina egna roller.

Lämna en kommentar