Ropa fel namn

Bilda par i ringen. En person är utvald. Den personen har ingen parkamrat utan står ensam. När den utvalda personen ropar någons namn skall dennes parkamrat springa över till den tomma platsen bredvid den utvalda personen.

Det är alltså inte den vars namn som utropas som ska springa över utan den som har den efterropade som sin parkamrat. Den andre (den vars namn blir utropat) kan försöka hindra sin maka från att springa. Om man inte hinner hindra sin parkamrat från att springa blir man den som får ropa namn för att få sig en parkamrat.

Lämna en kommentar