Tjugo frågor

En frivillig person går ut. Denne får i uppdrag att ta reda på vilket objekt eller vilken sak som de andra i gruppen tänker på genom att ställa 20 ja/nej-frågor.

I själva verket finns inget objekt.

När den frivillige personen har gått ut så säger man till de kvarvarande i gruppen att tänka ut ett eget objekt utan att berätta för de andra vad man tänker på.

Varje person tänker ut ett eget objekt.

Den frivillige personen kommer sedan in igen och får nu ställa 20 ja/nej-frågor.

De som svarar på frågorna måste svara ärligt, ja eller nej, och samtidigt komma ihåg hur de andra personerna har svarat.

Om de svar som de andra personerna ger inte stämmer överens på den sak som man själv tänker på så måste man komma på en ny sak som passar in på alla de övriga svar som har getts.

Om man inte kan komma på en ny sak som stämmer överens med alla tidigare svar så får man ge upp. Den frivilliga personen har nu "vunnit", och man får förklara syftet med övningen.

I detta fallet rör det sig om ett "icke-definierat" objekt. Ingen i svarsgruppen visste vad de andra personerna tänkte på. Därför kunde de inte heller ge enhetliga svar.

Lämna en kommentar