Dragkamp utan rep

Här improviserar man att man har en dragkamp mellan två lag, det är bara det att… det finns inget rep. Det viktigaste här är att dragkampen ser trovärdigt ut, inte vem som vinner den improviserade dragkampstävlingen. Det är ju faktiskt ingen tävling på riktigt med ett riktig rep, utan det är en föreställning det är… Fortsätt läsa Dragkamp utan rep

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Ljudeffekter

Två skådespelare improviserar en scen. De får prata men inte göra ljud. Vid sidan av scenen finns även två andra personer som bidrar med ljudeffekter. En gör ljudeffekterna för en av skådespelarna och den andre gör ljudeffekterna för den andre skådespelaren. Om en karaktär t.ex. kliver in i en bil så kan den person som… Fortsätt läsa Ljudeffekter

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Delar av en sak

Deltagarna delas in i grupper om tre till åtta personer i varje grupp. Varje grupp får en papperslapp av ledaren på vilken det står skrivet en sak som består av flera delar, exempelvis: cykel, gräsklippare, tält. Dessutom får varje deltagare en egen lapp där det framgår vilken del av saken som deltagaren ska illustrera. Den… Fortsätt läsa Delar av en sak

Hinderkull

Kullen görs i par och i ”tecknad serie”-anda (tänk ”Tom och Jerry” eller ”Snurre Sprätt”). En är tagare och en är jagad. Det gäller för den som är jagad att hindra tagaren från att fånga en med hjälp av mimade hinder. Till exempel kanske den jagade helt plötsligt hugger ner ett stort träd framför tagaren… Fortsätt läsa Hinderkull

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Äta och prata

Alla är i grupper, eller också är det enbart en grupp, som sitter vid ett bord. man äter och pratar. På bordet finns inga riktiga föremål, allt är mimat. Be gruppen vid bordet att föra en diskussion, de diskuterar och ska äta samtidigt. Utvärdering Vad åt man? Åt man samma? Kunde de äta och föra… Fortsätt läsa Äta och prata

Bollen

Gruppen står i en cirkel och kastar en imaginär boll mellan sig. När de har fått upp tempot så ropar man hur bollen förändras: Tyngre, lättare, snabbare, mindre, större, högre, o.s.v. Man ska då kasta bollen som om den hade dessa egenskaper.

Fel rekvisita

Skådespelarna är i två lag. När en skådespelare får någon form av rekvisita, t.ex. en soptunna, så ska skådespelaren hitta på någonting att göra med soptunnan som inte är det egentliga användningsområdet. Skådespelaren kan t.ex. använda soptunnan som kudde, som mobiltelefon, eller något liknande. Man turas om att få föremål. Snabbt ska det gå. Man… Fortsätt läsa Fel rekvisita

En gör allas röster

I den här övningen ska det vara flera skådespelare på scenen. Det ska se ut som om alla pratar, men det är bara en person som gör alla skådespelarnas röster. De tysta skådespelarna måste anpassa sitt kroppsspråk och sina rörelser på scenen efter de repliker som låtsas komma från deras karaktärer. Den som gör skådespelarnas… Fortsätt läsa En gör allas röster

Bioaffischer

Ge en filmgenre och en titel – ex Skräckfilmen ”Vittnet på Vinden”. Gruppen bestående av ca 3 till 5 personer ska nu snabbt skapa en bioaffisch för filmen. De står stilla när bioaffischen är klar. Nästa film!