Motivation

Två personer spelar en scen där de båda har varsin inneboende motivation eller varsina två behov som ska komma till uttryck. Dessa två motivationer eller behov ska sedan hamna i konflikt med varandra, kanske även på ett sådant sätt så att ingen kan uppfylla sina behov, eller sina motiv, utan att frånta den andra möjligheten… Fortsätt läsa Motivation

Berätta om

Deltagarna får berätta en historia utifrån en förutbestämd given instruktion under en minut. Berättelsen ska ha en inledning, en frågeställning, och ett slut. Tips: Börja gärna med att väcka åhörarnas intresse. Utveckla handlingen med konflikter. Börja med slutet när det är minst 15 sekunder kvar. Variera tiden tillgodo. Exempel: Berätta om när: – gick vilse… Fortsätt läsa Berätta om

Handlingen

Två eller tre på scenen, alla måste inte vara på scenen samtidigt. Någon av karaktärerna ska vid lämpligt tillfälle, göra någonting oväntat mot någon annan specifik karaktär, på scenen i nuet, som kan få dramatiska konsekvenser och följder för deras fortsatta relation och den fortsatta händelseutvecklingen (i dramat). Handlingen ska vara sprungen av sammanhanget, d.v.s.… Fortsätt läsa Handlingen

Tack eller fortsätt

Vid ett jämt intervall så bryter man den improviserade föreställningen och frågar publiken om de vill att föreställningen ska fortsätta eller om det räcker. Man frågar ”Tack, eller fortsätt?” Om publiken vill se mer så säger de ”Fortsätt”, om de är nöjda, så säger de ”Tack”. Sänk gärna skådespelarnas förväntningar genom att säga att det… Fortsätt läsa Tack eller fortsätt

Binda ihop meningar

Två och två. Den ena personen ska säga tre slumpmässiga normala meningar som inte associerar till varandra på något sätt. Den andre personen ska försöka hitta på en berättelse som innehåller alla tre meningar. Det gäller för den andre personen att klara av detta så fort som möjligt, och med en så logiskt och kort… Fortsätt läsa Binda ihop meningar

Omväxlande gibberish

Man står två och två. Den ena personen improviserar en berättelse. När den andre personen (partnern) säger ”byt” så ska man byta från vanligt tal till Gibberish. Nästa gång partnern säger ”byt”, så byter man tillbaka till vanligt tal igen. Man fortsätter inte berättelsen där man var precis innan man bytte till Gibberish. Man får… Fortsätt läsa Omväxlande gibberish

En efter en får gå

Man improviserar en scen till slutet. Publiken får därefter bestämma sig för vilken av karaktärerna som ska försvinna. Scenen görs därefter om, en gång till, men mu med enbart de kvarvarande skådespelarna. Därefter får publiken rösta bort ytterligare en skådespelare. Till sist är det bara en person kvar. Denne ska nu få hela scenen att… Fortsätt läsa En efter en får gå

Ljudeffekter

Två skådespelare improviserar en scen. De får prata men inte göra ljud. Vid sidan av scenen finns även två andra personer som bidrar med ljudeffekter. En gör ljudeffekterna för en av skådespelarna och den andre gör ljudeffekterna för den andre skådespelaren. Om en karaktär t.ex. kliver in i en bil så kan den person som… Fortsätt läsa Ljudeffekter

Tjänare herre problem

Herren vill ha någonting, eller ska göra någonting, och ber om en liten tjänst. Tjänaren ska komma med en bortförklaring varför det inte går. Kom gärna med en motivering. Herren ska då istället be om någonting som ersätter den förra förfrågan. Någonting motsvarande kopplat till det man frågade om tidigare. Här gäller det för herren… Fortsätt läsa Tjänare herre problem

Skrivmaskinen

En författare skriver en historia på sin skrivmaskin, eller kanske på sin laptop snarare, några andra personer gestaltar historian på scenen. Repliker förekommer. Båda sidor kan alltså påverka historien. Alternativ Man kan även ha en berättarröst, d.v.s. skippa skrivmaskinen, tänk t.ex. en sportkommentator, naturfilmskommentator, m.m.

Tjänare herre katastrof

Man gör en scen med en tjänare och herre/dam. Herren kallar in tjänaren för att diskutera någonting trivialt, t.ex. att det är dammigt i bokhyllan eller någonting. Var herren inte vet är att det idag har inträffat många olyckor, så när hon säger ”det är något jag vill tala med dig om” så tror du… Fortsätt läsa Tjänare herre katastrof

Skratta inte

En scen med ett mycket allvarligt ämne spelas. Om en spelare skrattar eller fnissar, blir hon utbytt av en annan spelare. Exempel * Död * Sjukdom * Missbruk Alternativ Den som får någon i publiken att fnissa eller skratta får varje gång stoppa in någonting i munnen, t.ex. en hallonlakritsskalle.

Skiftbyte

Några skådespelare improviserar en berättelse. När man har kommit ungefär till det skedet i historiestrukturen att man förstår berättelsens huvudfråga så byts alla skådespelare ut till nya. Dessa ska fortsätta berättelsens och göra samma karaktärer och berättelse så lika originalet som möjligt. Utvärdera efteråt. Alternativ I den här versionen är det fortfarande samma skådespelare som… Fortsätt läsa Skiftbyte

Begravningen

Scen 1. Vi befinner oss vid en begravning. En person spelar död och ligger i sin kista. En grupp människor har samlats vid begravningen. Scen 2. Publiken får bestämma hur personen dog. Detta spelas upp. Efterföljande scener: Varje deltagare vid begravningen får berätta en kort monolog om den döde, en monolog som handlar om ett… Fortsätt läsa Begravningen

Historien om

Be om något som har uppfunnits. Det kan vara abstrakt! Gör en scen som visar hur världen var innan uppfinningen, sedan om hur uppfinningen skapades, och hur världen är sedan dess.

Samtidigt

Spela en scen. Vid någon punkt i scenen ropar publiken ”Samtidigt…” och en ny uppsättning av spelare startar en helt ny scen. När det ropas ”Samtidigt…” igen, återupptas den första scenen. På det sättet flyttas det mellan de två scenerna tills de slutligen förenas till en scen i slutet av övningen.

Gemensam saga

Gruppen sitter i ring. Någon börjar med att berätta en saga, vad som helst. Sagan skickas efter en stund vidare med bytes ordet: Som tur var….. eller Olyckligtvis….. Detta använder alla som bytesord, dvs när det är någon annans tur att börja berätta. Ex. Jag berättar: Den lilla astronauten öppnade försiktigt lådan och där inne… Fortsätt läsa Gemensam saga

Speltid

Taget från Gbgimpro:s "Speltid". Använd som inspiration! Ibland händer allt på en gång. Under en kort tidsperiod utspelas då draman i våra liv som är så omvälvande att man i efterhand inte förstår hur kort tid det egentligen tog. I vår nya föreställning Speltid kommer vi att få följa ett antal personer under 90 minuter… Fortsätt läsa Speltid

Boris

I den här övningar så befinner vi oss i ett förhörsrum. Det finns en förhörsledare, det finns en misstänkt, ibland kan det även finnas en sekreterare till förhörsledaren. Dessutom finns Boris. Boris är en hemsk typ, ett monster, en jätte, en drasut eller något liknande. Boris spelas dock inte av någon skådespelare, utan är bara… Fortsätt läsa Boris

Vad händer sen

En frivillig går upp på scenen och frågar de övriga ”vad händer sen?”. När någon ger ett förslag så gör den frivillige detta. Sen frågar den frivillige på nytt ”vad händer sen?”. T.ex. ”vad händer sen?” ”du går ut i skogen” ”vad händer sen?” ”du kommer fram till en sjö” ”vad händer sen?” ”du tar… Fortsätt läsa Vad händer sen

Handling känsla miljö

En person ska improvisera en berättelse. Någon eller några andra personer ska under tiden som berättelsen återges coacha med hjälp av tre ord "handling", "känsla", "miljö". Den som berättar ska varje gång något av dessa coachnings-ord nämns, inarbeta mer av detta i sin berättelse. Med "handling" avses att saker och ting sker, med "känsla" avses… Fortsätt läsa Handling känsla miljö

Femminutare med struktur

Improvisera en kort föreställning, ca 5 min lång. På scen ska under föreställningens förlopp förekomma åtminstone 3 personer. En person ska sitta med papper och penna, betrakta föreställningen särskilt noga, analysera den och föra anteckningar. Syftet är att föreställningen ska innehålla en berättelse med en komplett handling och alla nödvändiga karaktärer. Berättelsen ska följa en… Fortsätt läsa Femminutare med struktur

Historiestrukturen

Improvisera snabba korta berättelser med hjälp av nedanstående struktur. Det enda ni behöver göra är att fylla på slutet av varje mening. Börja med att säg början på varje mening enligt nedanstående struktur och fyll sedan på med innehållet/slutet på varje mening. Det var en gång…<br> Varje dag…<br> Men en dag…<br> På grund av det…<br>… Fortsätt läsa Historiestrukturen

På grund av

Den första personen ger ett första påstående, t.ex: Rune har en sommarstuga. Den andre personen ska nu komma med ett nytt påstående som följer av det första påståendet, och det följande påståendet ska ges på följande sätt: På grund av att Rune har en sommarstuga så… <och här följer ett nytt påstående>. …eller: Eftersom Rune… Fortsätt läsa På grund av

Berättelse från A till Ö

Vanligtvis sitter man eller står i en ring när man gör den här övningen. Man ska skapa en berättelse. I tur och ordning lägger man till en mening till berättelsen. Meningen måste dock börja med rätt bokstav. Den första personen börjar på bokstaven A, nästa person på bokstaven B osv. Glöm inte Q, Z, X,… Fortsätt läsa Berättelse från A till Ö

Majoriteten bestämmer handlingen

En scen spelas. En spelledare ropar ”’frys”’ vid lämplig tillfälle och ställer en ”antingen-eller”-fråga till publiken om hur scenen ska fortsätta. Publiken får genom att höja sin hand med antingen näve eller öppen hand rösta på sitt favoritalternativ och scenen fortsätter därefter. Det ska frysas flera gånger under scenens gång. ===Exempel på frågor=== * Ska… Fortsätt läsa Majoriteten bestämmer handlingen

Lägerelden

3 Personer sitter vid lägerelden. Publiken får komma med idéer om vilka de är och vad de har upplevt. Så småningom berättar alla sina historier. De andra två hjälper till genom att komplettera med de roller som behövs. Efter varje historia återkommer spelarna till lägerelden. Källa: http://bit.ly/qG9rr7

Fläta berättelser

Tre personer på scenen. Det finns tre osynliga linjer på scenen. En längst bak, en i mitten, och en längst fram närmast publiken. När någon säger någonting ska denne välja vilken av de tre osynliga linjerna som denne ska stå på. En person börjar med att berätta en monolog, kort om någonting som har hänt,… Fortsätt läsa Fläta berättelser

Diabilder

Klick – de som tittar på blundar (så att man kan förbereda/byta bild). Klack – titta! En berättare, vilket kan växla i gruppen. Några skådespelare är alltså aktörer i de diabilder som visas. När ljuset är släckt så byter de positioner. När ljuset tänds, så står de stilla. Vi tänker oss då att en diabild… Fortsätt läsa Diabilder

Nejstory

En person improviserar en berättelse för publiken. Varje gång någon i publiken säger "nej" så måste berättelsen ta en annan eller motsatt riktning. Alternativ Istället för nej kan man ropa "nytt val", eller specificera vad som ska vara nytt, t.ex. ny kroppsposition, ny känsla, nytt mordvapen o.s.v. De skådespelare som står på scen bör göra… Fortsätt läsa Nejstory

Blind date

Två frivilliga från publiken. Ställ kort några väl utvalda personliga frågor. Svaren beskriver karaktärer. Man kan också använda några av de andra övningarna för att skapa karaktärer. Därefter spelas en första date upp där skådespelare agerar som om de vore de utvalda personerna. Skådespelarna överdriver personernas karaktärer, gör karikatyrer. Karaktärerna bör vara det som påverkar… Fortsätt läsa Blind date

Statysaga

Gruppen delas upp i jämnstora grupper, med minst tre personer i varje. Ledaren berättar en saga, t.ex. "De tre bockarna Bruse". Med jämna mellanrum säger ledaren något som den vill se en staty av, t.ex. ett troll, en bro, sol, gräs. Gruppen ska då gemensamt göra en staty av detta. Ofta är det uppskattat om… Fortsätt läsa Statysaga

Samhällsobservation med gestaltning

Dela in gruppen så varje grupp består av cirka 4 till 5 personer. Skicka gruppen till en närliggande befolkad plats. Instruera deltagarna att individuellt skriva ned: "Det de ser, vilka rörelser finns det? Vad händer på platsen?" Denna observation skall pågå i cirka 5 minuter. Efter det skall de skriva ned känslor och tankar som… Fortsätt läsa Samhällsobservation med gestaltning

En berättar en visar

Arbeta i par. Den ena börjar berätta en påhittad historia. Den andra skall lyssna men samtidigt spela upp det första personen berättar. Byt av efter ett tag så båda får prova. Exempel på användningsområden Spontanitet. Improvisation. Fantasiträning.

Berättande med bildtagning

Ledaren berättar första delen av en saga. Det som just berättats får sedan spelas upp av några ur gruppen, utan förberedelser och helt improviserat. Självklart finns ledaren där ifall någon glömt eller behöver stöd. När improvisatörerna visat till där ledaren slutat berätta fryser de. Gruppen tar alla fram sin osynliga kamera (sätter händerna som om… Fortsätt läsa Berättande med bildtagning

Nejdebatt

På scenen finns två debattörer. Det kan t.ex. handla om en TV-debatt eller en paneldebatt. Det ska också finnas en konferencier som styr debatten. Publiken bestämmer vad de ska debattera för ämne. Konferencieren hälsar sedan debattörerna välkomna och startar debatten. De framför sina ståndpunkter men varje gång någon i publiken ropar "nej", så måste debattören… Fortsätt läsa Nejdebatt

På minuten

Deltagarna ska tala en minut på något tema. De får inte tveka eller staka sig, inte upprepa sig, inte lämna ämnet, inte lämna lokalen, inte stjäla någons upplägg vad gäller ämnet eller inte fransa ut i kanten (dvs. börja fnittra eller skratta). Exempel: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1307

Gibberish skämt

Ett (mycket roligt) skämt berättas för publiken av en enda berättare. Berättaren ständigt avbryts av en assistent som tvingar berättaren att återberätta skämt från början. Variation Ett skämt berättas, bytandes mellan gibberish och vanligt språk.