En gör allas röster

I den här övningen ska det vara flera skådespelare på scenen. Det ska se ut som om alla pratar, men det är bara en person som gör alla skådespelarnas röster.

De tysta skådespelarna måste anpassa sitt kroppsspråk och sina rörelser på scenen efter de repliker som låtsas komma från deras karaktärer.

Den som gör skådespelarnas röster måste i sin tur anpassa sin röst så att det dels blir en tydlig skillnad i röst mellan de  olika karaktärerna, och dels så att det som sägs motiveras av karaktärernas rörelser.

Lämna en kommentar