Tre saker

Deltagarna står i en cirkel och alla upprepar frasen ”tre saker” tre gånger i relativt högt tempo. Direkt efter det så ställer en förutbestämd person en fråga, t.ex. ”tre saker som du gömmer under din säng”, personen bredvid ska då svara med de tre första sakerna som dyker upp i huvudet, t.ex. ”tomten, Grinchen och… Fortsätt läsa Tre saker

Springa runt runt

Gruppen springer runt i en ring. Någon av de som springer kan (efter att man berättat detta) när som helst byta riktning och springa åt andra hållet, då måste såklart alla andra också byta riktning. Försök att undvika krockar och ta det lugnt. alla bör vara i ungefär samma storlek om man leker den här… Fortsätt läsa Springa runt runt

Härmcirkel

Alla står i en cirkel. Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud. Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet. Alternativ En person gör en rörelse och ett… Fortsätt läsa Härmcirkel

Skulptörer i ring

Hälften av gruppen ställer sig i en ring, vända utåt. Dessa är skulpturer. Andra hälften är skulptörer, de tar varsin (ofärdig) skulptur och gör något med den, modifierar den. Skulptörerna roterar sedan så att de tar den skulptur som står till vänster och fortsätter med det som den förre skulptören påbörjat. Skulpturerna står kvar. Rotera… Fortsätt läsa Skulptörer i ring

Bibberibibberi bo

Alla står i en ring runt en person. Denne vänder sig mot någon, pekar på denne och säger ”bibberi bibberi bo”. Om inte personen i ringen hinner säga ”bo” före personen i mitten säger sitt ”bo”, så måste de bytas av. Komplement Nu kan personen i mitten även välja att säga enbart ”bo” vänd mot… Fortsätt läsa Bibberibibberi bo

En penna ett papper

Den här övningen är svår att förklara med enbart ord men här görs ett försök. Man sitter i ring och en person har en penna och ett papper. Personen skickar pennan åt sin vänstra person och säger ”Varsegod”. Mottagaren frågar: ”Vad är det?” och får svaret ”En penna”. ”Tack!”. Mottagaren skickar nu pennan vidare till… Fortsätt läsa En penna ett papper

Alla gör samma

Alla står i en cirkel och det finns tre valmöjligheter för vad man som deltagare får göra. Det handlar om tre olika typer av varelser. Vilka varelser det handlar om kan gruppen själv hitta på, t.ex. en katt (som t.ex. kan illustreras genom att man river med tassen och säger mjau), en raggare (som t.ex.… Fortsätt läsa Alla gör samma

Djungeltelegrafen

Deltagarna ställer sig i en ring. Alla får varsin karaktär med rangordning (t.ex. 1. Jane, 2. Tarzan, 3. Gorillan, 4. Ödlan, 5. Amöban). Karaktärerna ska stå i rangordning i ringen. Hitta på fler djungeldjur om ni är fler än fem stycken. Varje karaktär får också varsitt läte och varsin rörelse. En i taget utför sin… Fortsätt läsa Djungeltelegrafen

Blind associationsring

Deltagarna står i ring. Alla turas om att säga ett ord som associerar till det ord som den föregående personen bredvid nyss sa. När ledaren säger till, så ska alla sluta sina ögon men fortsätta associationerna. Fortsätt så till nästa fas inleds, nu ska alla personer frigöra sig från ringen och gå omkring i rummet… Fortsätt läsa Blind associationsring

Alfabetscirkel

Alla står i en cirkel. En person säger första bokstaven i alfabetet till någon annan i cirkeln, vem som helst, denne fortsätter i sin tur med att säga nästa bokstav i alfabetet till någon annan i cirkeln o.s.v. Fortsätt ända till bokstaven Ö. Prova att hinna gå igenom alfabetet så fort som möjligt. Ta gärna… Fortsätt läsa Alfabetscirkel

Berättelse från A till Ö

Vanligtvis sitter man eller står i en ring när man gör den här övningen. Man ska skapa en berättelse. I tur och ordning lägger man till en mening till berättelsen. Meningen måste dock börja med rätt bokstav. Den första personen börjar på bokstaven A, nästa person på bokstaven B osv. Glöm inte Q, Z, X,… Fortsätt läsa Berättelse från A till Ö

Drac-Ulla

Gruppen står i en stor ring. En person utses till ”Drac-Ulla” och skall ställa sig i mitten av ringen. Drac-Ulla ska långsamt, med armarna utsträckta, gå emot en person i ringen. Denna person kallar vi för A. Person A kan rädda sig genom att söka ögonkontakt med någon annan som står i ringen, låt oss… Fortsätt läsa Drac-Ulla

Bengt

Gruppen står i en ring. Alla sjunger ramsan Bengt som går så här: Hej, jag heter Bengt jag jobbar i en knappfabrik. Jag har fru, men inga barn och en dag sa min chef till mig: Hörru Bengt, är du ledig? så tryck på knappen med (…din högra hand) (…höger hand börjar nu klappa mot… Fortsätt läsa Bengt

Dissociationscirkel

En person nämner ett begrepp. Nästa person i cirkeln ska då svara med ett begrepp som ligger långt ifrån detta begrepp som möjligt, så snabbt som möjlig. Ordet ska helst i alla avseenden väcka en undran bland de andra spelarna hur ”fan” personen kunde komma på det begreppet. Alla ord är tillåtna. Cirkeln fortsätter tills… Fortsätt läsa Dissociationscirkel

Massagecirkel

Gruppen sitter i en cirkel bakom varandra. Var och en masserar frampersonens axel. Härlig avslappning. Kan med fördel kombineras med Berättarövningar