Enordsberättelse

Två och två.

Man gör en berättelse och turas om att lägga ett ord till berättelsen.

Alternativ

En hel grupp gör berättelsen. Man brukar sitta i ring och turas om att säga ett ord. Detta är ofta svårare än att arbeta två och två.

Alternativ

Istället för berättelse, skriv ett brev.

Lämna en kommentar