Tack eller fortsätt

Vid ett jämt intervall så bryter man den improviserade föreställningen och frågar publiken om de vill att föreställningen ska fortsätta eller om det räcker. Man frågar ”Tack, eller fortsätt?” Om publiken vill se mer så säger de ”Fortsätt”, om de är nöjda, så säger de ”Tack”.

Sänk gärna skådespelarnas förväntningar genom att säga att det är normalt att publiken är nöjd och säger ”Tack”.

När föreställningen har slutat så ber man personer i publiken berätta varför de sa ”Tack” eller ”Fortsätt!”. Vad var det i föreställningen som gjorde att de ville se mer, eller varför räckte det?

Lämna en kommentar