Gissa berättelsen

Denna övning går bara att göra en gång.

Hälften av gänget går ut. De som är kvar får höra att de som gått ut ska försöka lista ut vilken historia som resten av gänget har kommit på, de får bara ställa ja- eller nej-frågor när de ska ta reda på historien. Det kan vara bra att säga att de ska försöka ta reda på vem historien handlar om, de viktigaste händelserna i historien och framförallt hur historien slutar.

När hälften av gänget har gått ut så berättar du för övriga deltagare att vi inte ska hitta på någon historia. Var och en ska svara ”ja” på varje fråga som börjar med en bokstav efter M i alfabetet och ”nej” på varje fråga som börjar med en bokstav före M i alfabetet. Men efter att ha svarat ”nej” på tre frågor i rad ska man svara ”ja”, oavsett vilken bokstav frågan börjar med, och efter att ha svarat ”ja” ska man alltid svara ”nej”, oavsett vilken bokstav frågan börjar med.

Det går självklart att ha andra regler för när man ska svara ”ja” eller ”nej”. Tanken är enbart att svaret på frågan inte ska ha någonting med frågan att göra samtidigt som det blir en bra och slumpmässig blandning av ”ja” och ”nej” som svar på frågorna.

Det är bra om man man sitter i par, utspridda i rummet, när man ställer frågor. En person som vet vad leken går ut på och en person som ska försöka lista ut historian som inte finns.

Det kommer att visa sig att de som gick ut kommer att komma på en egen historia. Låt frågorna fortgå tillräckligt länge. Det kan hända att någon säger sig ha kommit på historien, det paret får då vänta in övriga.

En fråga kan t.ex. vara ”Är det det så här historien slutar?”. Man måste då svara ”ja”. Låt dem då vänta så att övriga par också hinner få en historia.

Låt därefter alla grupper återge sina berättelser. De kommer troligtvis att bli helt olika, det som är intressant är dock att det ändå blir berättelser, oftast i alla fall.

Berätta för grupperna om förutsättningarna för leken och att det inte fanns någon historia men att alla nu har hittat på historier på bara några minuter.

Lämna en kommentar