Improviserad blues

Fråga publiken om fem saker som gör dem melankoliska, deppiga, eller som ger dem en allmän blueskänsla.

Improvisera en bluessång utifrån dessa saker.

Lämna en kommentar