Lägerelden

3 Personer sitter vid lägerelden. Publiken får komma med idéer om vilka de är och vad de har upplevt.

Så småningom berättar alla sina historier. De andra två hjälper till genom att komplettera med de roller som behövs.

Efter varje historia återkommer spelarna till lägerelden.

Källa: http://bit.ly/qG9rr7

Lämna en kommentar