Modifiera mimade saker

I par. En person mimar ett objekt och lämnar över det till den andre. Den andre personen tar emot objektet och förhåller sig till det, använder det, som den förste framställde objektet.

Den andre personen kan sedan modifiera objektet på olika sätt, och skicka tillbaka en modifierad version.

Man får, modifierar och skickar, får modifierar och skickar tillbaka.

Lämna en kommentar