Kommit försent till arbetet

Du ska försöka förklara för chefen varför du kommit försent till arbetet. Bakom chefen står en person vars rörelser, miner, mim och gester du ska försöka tolka för att hitta förklaringen till varför du kommit försent till arbetet.

Försök få dina bortförklaringar till en handling baserat på de andras rörelser.

Lämna en kommentar