Omväxlande gibberish

Man står två och två.

Den ena personen improviserar en berättelse. När den andre personen (partnern) säger ”byt” så ska man byta från vanligt tal till Gibberish. Nästa gång partnern säger ”byt”, så byter man tillbaka till vanligt tal igen.

Man fortsätter inte berättelsen där man var precis innan man bytte till Gibberish. Man får tänka på allt det som sagts på Gibberish när man fortsätter berättelsen på vanligt tal igen.

Fortsätt byta mellan vanligt tal och Gibberish ett antal gånger i enlighet med partnerns uppmaningar. Därefter kan man bytas om.

Lämna en kommentar