Visuella erbjudanden

Spelare A gör en fysisk figur, Improvisatorn B tittar på gesten i tre sekunder, och ”motiverar” sedan, om möjligt. Med ”motivera” menas att under en mycket kort tid (5sek) spela så att publiken förstår vad det hela handlade om. Om B inte kommer på nåt, säger hon ”Tack” och sätter A tillbaka i en neutral position.

Tvinga inte fram motiveringarna, låt dem komma. Tanken är att bygga upp en visuell vokabulär. Det är inte abstrakt. Du vill träna ögat att ”se”, inte att komma med smarta motiveringar. Ju oftare du gör denna övning, desto lättare blir det att motivera positionerna.

Lämna en kommentar